Sıkça Sorulan
Sorular
Zekât nedir?
İslam’ın şartlarından biri olan Zekât, dini açıdan zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mal sahibi kişilerin, ihtiyaç sahibi kişilere vermesi gereken miktarı ifade etmektedir.
Zekât kimlere farzdır? / Kimler zekât verebilir?
Zekâtı verilecek malın üzerinden bir yıl geçmiş olması ve zekâtı verilecek malın bir yıllık borçtan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olması durumunda zekât, ergenlik çağına erişmiş, hür ve aklı başındaki Müslümanlara farzdır.
Nisap miktarı nedir?
Nisap, zekât gibi ibadetler için konulan asgari zenginlik ölçüsünün adıdır. Bu ölçü, altında 20 miskal (80.18 gr), devede 5, sığırda 30, koyun ve keçide 40 adettir.
Zekât nasıl hesaplanır?
Zekât hesaplaması yaparken mevcut borçlar düşüldükten sonra kalan mal üzerinden zekât oranı hesaplanmaktadır. Zekât miktarınızı aşağıdaki zekât oranlarına göre hesaplayabilirsiniz:
  • Altın, gümüş, para, ticaret malları ile koyun ve keçiden 1/40 oranında,
  • İnek, manda ve benzeri büyükbaş hayvanlardan 1/30 oranında,
  • Tarım ürünlerinden 1/10 oranında (aşar) zekât verilir. Eğer bir kimse bu ürünleri yetiştirirken para harcayarak sulama yapıyorsa 1/20 oranında zekât verir.
  • Kira geliri getiren ev, dükkân, fabrika, motorlu araçlar, makine gibi malların net gelirlerinden 1/10 veya brüt gelirden 1/20 oranında zekât vermek gerekir.
Zekât kimlere verilir?
Zekâtın verileceği kimseler Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulûb adı verilen kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır.
 
Zekât kimlere verilmez?
Zekât verebilecek durumda olanlara, Müslüman olmayan kimselere, Birinci derece akrabalara (Anne, Baba, Büyükanne, Büyükbaba, çocuklara, torunlara vb.) ve karı-kocanın birbirine zekât vermesi caiz değildir.
 
Ziynet eşyasına zekât verilir mi?
Altın ve gümüş dışındaki ziynet eşyaları üzerinden zekât verilmemektedir.
Zekât hayır kurumlarına verilebilir mi? Zekât bağışı caiz midir?
Aldıkları zekât ve fitreleri bir fonda toplayıp bunu yalnızca Tevbe suresinin 60. Ayetinde belirtilen yerlere sarf ettikleri bilinen ve kendilerine her bakımdan güvenilen kimseler eliyle yönetilen dernek, vakıf, kurum ve yardımlaşma fonlarına zekât ve fitre verilmesinde dinen bir sakınca yoktur.
 
Zekât havale yoluyla ödenebilir mi?
Zekât, elden verilebileceği gibi, vekâleten veya havale/eft yoluyla da verilebilmektedir
Temel ihtiyaçlar için biriktirilen para zekâta tabi midir?
Barınma, giyecek ve yiyecek gibi hayatın güvenli ve sağlıklı bir şekilde devamı için gerekli olan asli ihtiyaçların temin edilmesi için yazılı ya da sözlü bir taahhüde giren kişilerin zekât vermesi gerekmemektedir.
Zekât ne zaman verilir?
Zekât yıl boyunca istenilen zamanda verilebilir
Kızılay’a Verilen Zekâtlar Vergi Matrahından Nasıl Düşer?
  • Nakdî Zekât
    Türkiye Kızılay Derneği’ne makbuz karşılığı yapılan nakdî bağış ve yardımların “tamamı” beyan edilen kazançtan (matrahtan) indirilebilmektedir. Şahsen beyanname veren kişiler de, şirket olarak beyanname veren kurumlar da, vergiye tabi kazançlarından Kızılay’a yaptıkları bağışların tamamını herhangi bir yüzde veya tutar sınırı olmaksızın indirebilmektedirler. (Gelir Vergisi Kanunu Md. 89 ve Kurumlar Vergisi Kanunu Md.10) 
  • Ayni Zekât
    ​Firmalar, Gıda Bankacılığı Esaslarına göre çalışan Türk Kızılay'a yaptıkları gıda, temizlik, giyecek, yakacak, bağışlarını gider kaydedip yine vergi muafiyetinden yararlanabilir.
Türk Kızılay Zekât Toplayabilir mi?
Aldıkları zekât ve fitreleri bir fonda toplayıp bunu yalnızca Tevbe suresinin 60. Ayetinde belirtilen yerlere sarf ettikleri bilinen ve kendilerine her bakımdan güvenilen kimseler eliyle yönetilen dernek, vakıf, kurum ve yardımlaşma fonlarına zekât ve fitre verilmesinde dinen bir sakınca yoktur.
Zekât bağışlarınız Ramazan ayı içerisinde ve de yıl boyunca, zekât almaya uygun  yüz binlerce ihtiyaç sahibine nakit geçim desteği, gıda veya burs olarak ulaştırılmaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun 27.06.2014 tarih ve 510 sayılı fetvasında; "Türk Kızılay’ın zekât hesabına yatırılan paraların; Müslüman toplulukların bulunduğu ülkelerde meydana gelen tabii afet, savaş ve iç karışıklıklar yüzünden mağdur olan kimselere, temizlik, barınma, giyim ve benzeri ihtiyaçların karşılanması amacı ile ayni olarak verilmesinde dinen bir sakınca olmadığı” belirtilmiştir.
Türk Kızılay Zekâtları Nerelerde Kullanır?
Yapılan sosyal incelemeler neticesinde geliri asgari ücretin altında kalan, temel ihtiyaçlarını karşılamadığı resmî olarak belirlenen dezavantajlı bireylere (yaşlılar, kadınlar, engelliler, kronik hastalar, mülteciler, afetzedeler, evsizler, yetim ve öksüzler, öğrenciler, sokakta yaşayanlar, sosyal dışlanmaya maruz kalan bireyler) zekât yardımları yapılmaktadır.
Zekât yardımları ayni ve nakdî şeklinde tek seferlik ya da düzenli olarak; asgari geçim desteği, gıda yardımı, doğum yardımı, giyim yardımı, acil afet yardımı, barınma yardımı, eğitim yardımı, sağlık yardımı şeklinde yapılmaktadır. 
Başa Dön